virksomhedsservice til udenlandsk arbejdskraft - Rekon - d25768 864d4db902da44a9a8a285a5f5b1e683 mv2 e1675940473519 - Virksomhedsservice til udenlandsk arbejdskraft

Virksomhedsservice til udenlandsk arbejdskraft

Administration omkring udenlandsk arbejdskraft

ReKon har en succesrate på på alle typer ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelser.

Vi screener alle dokumenter og derved sikrer optimal sagsbehandling fra start. ReKon´s erfaring og kendskab til det sidste nye praksis på området bidrager til et bedre resultat.

Vi har fulgt området fra integrationslovgivningens start og har erfaring med alle typer af opholdstilladelser. Herudover sikrer vi at den omkringliggende administration ift. myndigheders, fagorganisationers og bankers krav systematiseres så der ikke opstår unødig ventetid.

Første skridt er at finde den rette ordning ud fra lovgivningens krav som passer bedst på virksomhedens behov og medarbejderens kompetencer. Som oftest er: 

 • Beløbsordning

 • Positivlisten

 • Fast track ordning

​Alle ordninger kræver:

 • Kvalifikation og erfaring skal dokumenteres 

 • Medarbejder skal dokumentere på engelsk sit pas, cv, tidl. Ansættelser, uddannelse, civilstand, indrejse oplysninger, hjemlandets oplysninger

 • Arbejdsgiveren skal dokumentere lønniveau, hvilke kvalifikationer ønskes, økonomi i virksomheden.

 • Ansættelseskontrakt skal være udspecificeret

Når der er givet opholdstilladelse. skal medarbejderen kontakte relevante myndigheder og sørge for at få:

 • NemID

 • Dansk bankkonto

 • Registrering i folkeregisteret

 • Skat / skattekort

 • Sygesikringsbevis

De forskellige myndigheder stiller kravene hver for sig indenfor deres områder med individuelle sagsbehandlingstider. 

ReKon´s kendskab på området vil bidrage til at vurdere og vælge den relevante ordning, at ansøgningen fra start er specificeret og dokumenteret. Herefter hjælper vi begge parter med at få relevante dokumenter hurtigst muligt efter en arbejds- og opholdstilladelse.


virksomhedsservice til udenlandsk arbejdskraft - Rekon - Arbejdskraft - Virksomhedsservice til udenlandsk arbejdskraft